התנדבות בעמותה

עמותת אשנב פועלת עם מתנדבים וצריכה מתנדבים לקידום מטרותיה.

הנכם מוזמנים להציע מועמדותכם להתנדבות עם פרטים למייל

info@eshnav.org.il


הדרכה של חיילת מתנדבת לתלמידי בית ספר

:תפקידי התנדבות אפשריים ב”אשנב”

אתר האינטרנט
א. חיפוש חומרים בתחומי אשנב.

ב. העלאת החומרים לאתר.

ג. ניהול הקשר עם פונים דרך האתר.

הדרכה
א. מתן הרצאות בנושא “לגלוש בלי להחליק והמודעות לסיכונים ולסכנות ברשת

ב. השתתפות בהנחיית סדנאות להורים בנושא “כלים ודרכים להתמודדות עם הסכנות ברשת

ג. השתתפות בימי עיון ופעילויות של בתי ספר בנושאי אשנב.

ד. קידום ההדרכות לעובדים עם ארגונים עסקיים.

גיוס כספים/תרומות
א. איתור קרנות וגורמים רלבנטיים.

ב. מילוי טפסי בקשה לתרומות/חסויות ומעקב אחרי הטיפול בהם.

ג. משלוח מכתבי בקשה לתרומות במגזר העסקי ומעקב אחריהם.

ד. איתור מקורות כספיים לתרומה לאשנב .