על הטרמינולוגיה במחקר תקשורת דיגיטלית

הצורך בשינוי טרמינולוגי בחקר התקשורת הדיגיטלית/ ד"ר שגית יעקובוביץ מתוך דברים שנשאה בהרצאה במסגרת כנס כנרת ה-4 למוגנות ילדים ברשת

מרבית המחקרים בתחום התקשורת הדיגיטלית נערכים על ידי חוקרים המכונים "מהגרים דיגיטליים" (Prensky, 2001) ומתבססים על המושגים אליו הם משתייכים. כתוצאה מכך, הם מציגים לרב ממצאים מדאיגים, ומפחידים.
נשאלת השאלה, עד כמה רלוונטי ונכון לעשות שימוש בעולם מושגי זה והאם אין מן הראוי לערוך חשיבה טרמינולוגית מחודשת על מנת לברר האם אותן הגדרות ישנות כלל רלוונטיות לשימוש בעולם בו השפה השתנתה לעין ערוך?
אני מבקשת לטעון כי השינוי בעולם המושגים בתחום הוא הכרחי לנוכח המציאות המשתנה בה אנו חיים. עולם המושגים הקיים כיום במחקר הוא לעתים קרובות מיושן וחוטא למשמעויות החדשות אשר נוצקו להם בעקבות חדירתן של טכנולוגיות המידע והתקשורת החדשות ויתכן כי השינוי הטרמינולוגי עשוי יהיה להביא למסקנות הפוכות לחלוטין שיגרמו לנו לפחד קצת פחות.
המאמר מתייחס ראשית, לחששות אשר מביאות איתן הטכנולוגיות החדשות לעולם אשר נובע בעיקר מחוסר ידע ומהקושי להכיל מידע חדש. כתוצאה מכך, הנטייה הראשונית היא להדוף את החדש, להשמיץ אותו, לצייר אותו כאויב ו/או כמי שעלול לייצר השפעות חברתיות ו/או תרבותיות שליליות. שנית, לפערים הבין דוריים בדפוסי החשיבה שבין "מהגרים דיגיטליים" ל"ילידים דיגיטליים" אשר מדגישים במידה רבה את הצורך בשינוי הטרמינולוגי בעולם המחקר. שלישית, להשפעות הטכנולוגיה על תחומים שונים בעולמנו ועל אופן החשיבה בפרט שלנו ורביעית, למושגים קונקרטיים אשר בהם חל שינוי אשר מצריך התייחסות מחקרית חדשה.
שינויים טרמינולוגיים הכרחיים בבואנו להסיק מסקנות הן בעולם המחקר והן בחיי היום יום. חשיבה מחודשת על מושגים אלה ויכולת ההסתגלות שלנו לשינויים המהירים החלים בהם עשויות להביאנו להסיק מסקנות שיהיו אף הפוכות מאלה המוכרות לנו היום ובכך לשפוך אור על מרכזיות האינטרנט בחיינו ועל הדרך בה אנו כחברה יכולים להתמודד עם שינויים אלה ביעילות רבה יותרתגובות

Be the First to Comment!

wpDiscuz